Aktuálne verzie na stiahnutie

Účtovníctvo 1.345 - 04.09.2019

 • Výpočet a priznanie k dani z príjmov
 • Poznámky 2018
 • Zoznamy platitelov DPH z FSSR
 • Podpora procesov GDPR - podporné procesy

Mzdy 2.195 - 07.09.2019

 • Aktualizácia číselníkov KOV
 • Životné minimum a odvodené konštanty
 • 13. plat v roku 2019
 • RZD-potvrdenie - oprava súčtu

Financie 1.248 - 04.09.2019

 • Zoznamy platitelov DPH z FSSR
 • SEPA pre SlSP - aktuálne úpravy
 • Prílohy k VF
 • Import VF zo štruktúry ISDOC

Majetok 1.229 - 04.09.2019

 • Zoznamy platitelov DPH z FSSR
 • Podpora procesov GDPR - podporné procesy
 • Priame zaúčtovanie dát do UCT
 • Inventúra DMA po útvaroch

Odbyt 1.236 - 04.09.2019

 • Hotovostný predaj -> eFT4000, eFT5000
 • Zoznamy platitelov DPH z FSSR
 • Prílohy k VF
 • Podpora procesov GDPR - podporné procesy

Pokladňa 1.227 - 04.09.2019

 • Zoznamy platitelov DPH z FSSR
 • Podpora procesov GDPR - podporné procesy
 • Priame zaúčtovanie dát do UCT
 • Podpora pre SEPA/IBAN end day.