Aktuálne verzie na stiahnutie

Účtovníctvo 1.355 - 07.06.2020

 • Všetky uzávierky - realizácia RUP
 • Všetky uzávierky - prechod aj "cez" rok
 • Import dávok - kontrola duplicity
 • SV DPH - eDane

Mzdy 2.225 - 25.06.2020

 • Životné minimum a odvodené konštanty
 • Prvá pomoc - výkazy za 2020/05
 • Prvá pomoc - zmena výkazu 3B
 • Prvá pomoc - ak v PC nie je EXCEL

Financie 1.260 - 30.06.2020

 • Potvrdzovanie došlých faktúr
 • Evidencia mailom odoslaných faktúr
 • DPH od 2020/01
 • Elektronické odosielanie VF

Majetok 1.234 - 26.04.2020

 • Zaokrúhlenie výpočtu odpisov od 1.1.2020
 • Zmena kódu odpisovej skupiny: "0"->"ONM"
 • Podpora procesov GDPR - podporné procesy
 • Priame zaúčtovanie dát do UCT

Odbyt 1.248 - 16.06.2020

 • SCAN prijatých / vydaných objednávok
 • Evidencia mailom odoslaných faktúr
 • Zmena kontroly v číselníku pracovníkov
 • Elektronické odosielanie VF

Pokladňa 1.231 - 01.03.2020

 • Zmena kontroly v číselníku pracovníkov
 • SCAN pokladničných dokladov
 • Storno dokladov (mínusové doklady)
 • Podpora procesov GDPR - podporné procesy