Aktuálne verzie na stiahnutie

Účtovníctvo 1.341 - 16.02.2019

 • Výpočet a priznanie k dani z príjmov
 • Poznámky 2018
 • Zoznamy platitelov DPH z FSSR
 • Podpora procesov GDPR - podporné procesy

Mzdy 2.182 - 12.02.2019

 • Nezdaniteľná časť za rok 2019
 • Tlač hláseniaza rok 2018
 • Potvrdenie o príjmoch za rok 2019
 • Potvrdenie o príjmoch za rok 2018

Financie 1.242 - 01.02.2019

 • Zoznamy platitelov DPH z FSSR
 • SEPA pre SlSP - aktuálne úpravy
 • Prílohy k VF
 • Import VF zo štruktúry ISDOC

Majetok 1.225 - 01.02.2019

 • Zoznamy platitelov DPH z FSSR
 • Podpora procesov GDPR - podporné procesy
 • Priame zaúčtovanie dát do UCT
 • Inventúra DMA po útvaroch

Odbyt 1.231 - 14.02.2019

 • Zoznamy platitelov DPH z FSSR
 • Prílohy k VF
 • Podpora procesov GDPR - podporné procesy
 • Priame zaúčtovanie dát do UCT

Pokladňa 1.225 - 01.02.2019

 • Zoznamy platitelov DPH z FSSR
 • Podpora procesov GDPR - podporné procesy
 • Priame zaúčtovanie dát do UCT
 • Podpora pre SEPA/IBAN end day.