Aktuálne verzie na stiahnutie

Účtovníctvo 1.352 - 20.03.2020

 • SV DPH - eDane
 • DPH od 2020/01
 • Nové tlačivo pre DPPO
 • DPPO - zaúčtovanie a spriev. dok.

Mzdy 2.208 - 31.03.2020

 • Výluka COVID-19
 • RLFO - nová štruktúra od 1.4.2020
 • Ročné zúčtovanie dane za rok 2019
 • Odosielanie vybraných dokumentov mailom

Financie 1.256 - 27.03.2020

 • DPH od 2020/01
 • Elektronické odosielanie VF
 • Elektronické faktúry - odoslanie cez web
 • Elektronické faktúry v PDF

Majetok 1.233 - 04.03.2020

 • Zaokrúhlenie výpočtu odpisov od 1.1.2020
 • Zmena kódu odpisovej skupiny: "0"->"ONM"
 • Podpora procesov GDPR - podporné procesy
 • Priame zaúčtovanie dát do UCT

Odbyt 1.243 - 04.03.2020

 • Zmena kontroly v číselníku pracovníkov
 • Elektronické odosielanie VF
 • Hotovostný predaj -> eFT4000B, eFT5000B
 • Zoznamy platitelov DPH z FSSR

Pokladňa 1.231 - 01.03.2020

 • Zmena kontroly v číselníku pracovníkov
 • SCAN pokladničných dokladov
 • Storno dokladov (mínusové doklady)
 • Podpora procesov GDPR - podporné procesy