Aktuálne verzie na stiahnutie

Účtovníctvo 1.344 - 01.07.2019

 • Výpočet a priznanie k dani z príjmov
 • Poznámky 2018
 • Zoznamy platitelov DPH z FSSR
 • Podpora procesov GDPR - podporné procesy

Mzdy 2.191 - 01.07.2019

 • Životné minimum a odvodené konštanty
 • 13. plat v roku 2019
 • RZD-potvrdenie - oprava súčtu
 • Bonus na úroky

Financie 1.245 - 17.04.2019

 • Zoznamy platitelov DPH z FSSR
 • SEPA pre SlSP - aktuálne úpravy
 • Prílohy k VF
 • Import VF zo štruktúry ISDOC

Majetok 1.228 - 30.04.2019

 • Zoznamy platitelov DPH z FSSR
 • Podpora procesov GDPR - podporné procesy
 • Priame zaúčtovanie dát do UCT
 • Inventúra DMA po útvaroch

Odbyt 1.234 - 13.06.2019

 • Hotovostný predaj -> eFT4000, eFT5000
 • Zoznamy platitelov DPH z FSSR
 • Prílohy k VF
 • Podpora procesov GDPR - podporné procesy

Pokladňa 1.226 - 17.06.2019

 • Zoznamy platitelov DPH z FSSR
 • Podpora procesov GDPR - podporné procesy
 • Priame zaúčtovanie dát do UCT
 • Podpora pre SEPA/IBAN end day.