Ako môžem odoslať faktúru mailom? Dajú sa prevádzkovať aplikácie COMPEKO vo WAN alebo iným spsôsobom na "diaľku"? V sieťovom prostredí dochádza náhodne k strate niektorých dát. Kde je chyba? V niektorých zostavách tlačených cez CPKPRINT sa niektoré riadky nevytlačia. Kde je chyba?Prečo sa mi nezobrazí žiaden text z pomoci (Helpu) v aplikáciách radu Fenix? Aké sú systémové požiadavky na prevádzku programov z produktového radu Fenix?Ako nastaviť Windows NT/2000/XP, aby správne bežali podsystémy EIS?Čo treba spraviť, aby som mohol používať diakritiku v produktoch radu EIS(DOS)?