Ochrana osobných údajov v intenciách GDPR a následné zmeny v programoch FENIX COMPEKO

Vážení zákazníci,
spoločnosť COMPEKO si Vás touto cestou dovoľuje pozvať na seminár k téme
Ochrana osobných údajov v intenciách GDPR a následné zmeny v programoch FENIX COMPEKO. čítať viac >

Uskutočnilo sa ročné školenie 2018

ROČNÁ UZÁVIERKA roku 2017
ZMENY V LEGISLATÍVE a SÚVISIACE ZMENY v EIS COMPEKO čítať viac >

Uskutočnilo sa ročné školenie 2017

ROČNÁ UZÁVIERKA roku 2016
ZMENY V LEGISLATÍVE a SÚVISIACE ZMENY v EIS COMPEKO čítať viac >

KV DPH od 1.4.2016

Podľa novely zákona o DPH dochádza s platnosťou od 1.4.2016 ku zmene obsahu aj štruktúry KVDPH. FSSR zverejnila 19.4.2016 novú štruktúru XML súboru a vydala nové poučenie na zostavenie KV DPH. čítať viac >

Uskutočnilo sa ročné školenie 2016

ROČNÁ UZÁVIERKA roku 2015
ZMENY V LEGISLATÍVE a SÚVISIACE ZMENY v EIS COMPEKO čítať viac >

--- SEPA end day 1.2.2016 ---

Banky prechádzajú výlučne na SEPA systém, my ideme tiež Stiahnite si aktualizácie pre Fénix a pracujte pohodlne ďalej čítať viac >

Podpora pre Cash Flow režim DPH od 1.1.2016

Novela zákona o DPH okrem iných zmien zavádza aj nový daňový režim vo forme osobitnej úpravy zdaňovania na základe prijatej platby. Základné pravidlá pre uplatňovanie tohto režimu sú v §68d zákona o DPH. čítať viac >

QR kódy vo FENIXe

QR (Quick Response) kódy všeobecne slúžia na kódované zapísanie a následné prečítanie väčšieho množstva informáci s použitím špecializovaných technických prostriedkov. čítať viac >

Mzdy - spracovanie agendy stravných lístkov

V programe je výrazne inovovaná evidencia stravných lístkov. Pre výpočet základného nároku na stavné lístky, korekciu užívateľskú ako aj korekciu na základe neprítomnosti a následnú evidenciu po mesiacoch bol doplnený nový samostatný súbor. čítať viac >

Uskutočnilo sa ročné školenie 2015

ROČNÁ UZÁVIERKA roku 2014
ZMENY V LEGISLATÍVE a SÚVISIACE ZMENY v EIS COMPEKO čítať viac >