Ochrana osobných údajov v intenciách GDPR a následné zmeny v programoch FENIX COMPEKO

Vážení zákazníci,

spoločnosť COMPEKO si Vás touto cestou dovoľuje pozvať na seminár k téme
Ochrana osobných údajov v intenciách GDPR a následné zmeny v programoch FENIX COMPEKO.

Prednášajúci: RNDr. Miloslav Dekánek
Ing. Vladimír Madaras
Termín a miesto konania: 26.04.2018, Rešetkova 9, 831 03 Bratislava
( v prípade veľkého záujmu sa miesto môže zmeniť )
Cieľ seminára: Oboznámiť účastníkov so základnými povinnosťami, ktoré vyplývajú z nového zákona o ochrane osobných údajov so zohľadnením špecifík pri zákazkovom spracúvaní účtovníctva a mzdovej agendy a pri používaní ERP systémov.
Komu je seminár určený: Manažérom, IT pracovníkom, bezpečnostným technikom, účtovníkom a personalistom a ďalším osobám, ktoré si chcú rozšíriť vedomosti z danej oblasti
Program seminára: 8:30 – 9:00 prezentácia účastníkov
9:00 – 15:00 vlastný seminár s témami:
•   Úvod do GDPR a ochrany osobných údajov
•   Legislatívny rámec
•   Všeobecné povinnosti spracovateľov a sprostredkovateľov
•   Špecifiká pri používaní ERP systémov
•   Špecifiká zákazkového spracovania UCT a MZD
•   Realizácia podporných procesov GDPR v programoch FENIX / Compeko
•   Niektoré pohľady na všeobecnú bezpečnosť spracúvania údajov s použitím výpočtovej technicky (IT bezpečnosť)
•   Tipy a rady
•   Diskusia
Spôsob prihlásenia: zaslaním prihlášky na e-mail compeko@compeko.sk alebo
Priamym prihlásením sa TU
Poplatok: 60,- Eur/os. vrátane 20% DPH
(v cene je zahrnutý stručný pracovný materiál a občerstvenie)
Spôsob platby: prevodom na účet 2626176373/1100
IBAN: SK16 1100 0000 0026 2617 6373
VS: vaše IČO     KS:0308
( daňový doklad obdržíte pri prezentácii )