*** Ročné školenie 2019 (uzatvorenie roka 2018) ***

ROČNÁ UZÁVIERKA roku 2018
–––––
ZMENY V LEGISLATÍVE a SÚVISIACE ZMENY v EIS FENIX COMPEKO


I tento rok sa uskutoční už tradičné ročné školenie (v Bratislave 28. ročník, v Martine 23. ročník), na ktorom si ako vždy zopakujeme postupy vykonania ročnej závierky a prejdeme si spolu najdôležitejšie zmeny v legislatíve a v programoch FENIX.

Samozrejmosťou budú aktuálne informácie k novele zákona o DPH, zákona o účtovníctve, zákonov súvisiacich so mzdovou problematikou a množstvo ďalších užitočných informácií.

Už teraz sa tešíme na stretnutie s Vami.

BRATISLAVA


Dátum konania: 29. - 30. január 2019 - utorok, streda
Miesto konania Kongresové centrum DRUŽBA, Botanická 25, Bratislava
Účastnícky poplatok za deň a osobu: 60,00 EUR vrátane 20% DPH
v cene je zahrnutý pracovný materiál
Uzávierka prihlášok je 25. januára 2019

Poplatok za seminár žiadame uhradiť na účet:

TATRA BANKA č. účtu: 2626176373/1100 SK16 1100 0000 0026 2617 6373
  VS: vaše IČO
Daňový doklad k vyúčtovaniu DPH obdržíte pri prezencii.

Električkové a autobusové spojenie na zastávku Botanická záhrada nájdete na imhd.sk.
Prihlášku si môžete stiahnuť TU

MARTIN


Dátum konania: 6. február 2019 - streda
Miesto konania v budove MÚ Martin, Vajanského námestie
Účastnícky poplatok: 48,00 EUR vrátane 20% DPH na osobu
v cene je zahrnutý pracovný materiál
Uzávierka prihlášok je 31. januára 2019

Poplatok za seminár žiadame uhradiť na účet:

SLSP č. účtu: 0350624833/0900 SK81 0900 0000 0003 5062 4833
  VS: vaše IČO
Daňový doklad k vyúčtovaniu DPH obdržíte pri prezencii.

Prihlášku si môžete stiahnuť TU


Program:


Bratislava:

1. deň (29.1.2019)
08:00   -   09:00      prezentácia účastníkov
09:00   -   09:30      UCT - uzávierka roku 2018, zostavenie DPPO, zmeny
09:30   -   10:30      UCT - novinky v podsystéme, DPH – legislatíva
10:30   -   11:00      --- káva ---
10:30   -   10:40      Krátka informácia o konferencii COMPEKO - COMPEKON
10:40   -   11:10      FIN - novinky v podsystéme, Fantozzi
11:10   -   11:40      MAJ - novinky v podsystéme
11:40   -   12:10      POK - novinky v podsystéme
12:10   -   13:00      diskusia k témam dňa mimo ODB
13:00   -   14:00      --- obedová prestávka - občerstvenie ---
14:00   -   15:00      ODB - novinky podsystému

2. deň (30.1.2019)
08:00   -   09:00      prezentácia účastníkov
09:00   -   10:30      MZD - zmeny v legislatíve a očakávané zmeny
10:30   -   11:00      --- káva ---
11:00   -   11:10      Krátka informácia o konferencii COMPEKO - COMPEKON
11:10   -   13:00      MZD - zmeny v programe a uzatvorenie roka
13:00   -   14:00      --- obedová prestávka - občerstvenie ---
14:00   -   15:00      MZD - eELDP, RZD
15:00   -   15:30      diskusia k témam dňa

Martin:

(6.2.2019)
08:00   -   08:30      prezentácia účastníkov
08:30   -   10:30      UCT - uzávierka roku 2018, zostavenie DPPO, novinky, DPH
10:30   -   11:00      --- káva ---
11:00   -   11:30      FIN - novinky v podsystéme
11:30   -   12:00      MAJ - novinky v podsystéme
12:00   -   12:20      POK - novinky v podsystéme
12:20   -   12:50      ODB - novinky v podsystéme
12:50   -   13:00      Krátka informácia o konferencii COMPEKO - COMPEKON
13:00   -   13:30      --- obedová prestávka - občerstvenie ---
13:30   -   14:30      MZD - zmeny v legislatíve, uzatvorenie roka
14:30   -   15:00      MZD - novinky v podsystéme, eELDP, RZD
15:00   -   15:10      Krátka informácia o konferencii COMPEKO - COMPEKON
15:10   -   16:00      diskusia