Uskutočnil sa seminár

SEPA platby od 01.11.2013Dátum konania: 22.október 2013
Miesto konania COMPEKO CS, Rešetkova 9, Bratislava

Na tejto stránke nájdete a pre svoju potrebu si môžte stiahnúť prezentačný materiál z uvedeného seminára.

Prezentácia: SEPA - úvodné informácie
Prezentácia: SEPA - informácia TABA
Prezentácia: SEPA - informácia CITIbank


Upozornenie:
Zverejnené materiály slúžia na pripomenutie skutočností, ktoré boli odprednášané na uvedených seminároch. Bez písomného súhlasu autorov nie je možné žiadnu ich časť kopírovať a použiť za úplatu alebo zdarma do iného materiálu, na verejnú prezentáciu ani žiadnym iným spôsobom, ktorým by sa porušili oprávnené práva autorov.