Zmeny vo fakturačných pravidlách účinné od 1.1.2013


Letná novela zákona o DPH (222/2004 Z.z.) priniesla množstvo zmien.
Veľkú oblasť tvoria zmeny týkajúce sa pravidiel fakturácie. Tie sú v zákone riešené v §71 - 76 a sú účinné od 1.1.2013.

Novela zákona ustanovuje v §74 nové požiadavky na obsah prípadne formu faktúry. Z toho vyplynula potreba vo vymedzených prípadoch uvádzať na faktúre presný text určený zákonom
prenesenie daňovej povinnosti
dodanie je oslobodené od dane
vyhotovenie faktúry odberateľom
úprava zdaňovania prirážky - cestovné kancelárie
. . .
  • Tieto texty aj v jazykových verziách (slovenčina, čestina, angličtina a čiastočne nemčina) sa nachádzajú v novom spoločnom číselníku "Daňové režimy DPH". V tomto číselníku je možné upraviť si text príslušného daňového režimu (okrem slovenčiny - ten je pevne daný).
  • Následne je upravený aj zápis vyšlej faktúry, vyšlého splátkového listu, predaja na faktúru a automatického vystavenia faktúr tak, že do hlavičky faktúry sa povinne uvádza kód daňového režimu.
  • Príslušný text (v požadovanej jazykovej verzii) sa potom objaví aj na faktúre určenej pre tlač aj v elektronickej (html) faktúre.
  • Uvádzanie presne určených textov je povinné od 1.1.2013.


Uvedené zmeny sú realizované v podsystémoch FIN a ODBYT vo verziách k 10.12.2012.


Kto a kedy má povinnosť vystaviť faktúru nájdete na našej www stránke v sekcii Podpora (FAQ).

Aktulizované: 10.12.2012 13:31:45