Mzdy - spracovanie miezd od januára 2015

V tejto časti budeme postupne prinášať informácie, ktoré sú pre Vás potrebné z pohľadu spracovania miezd od januára 2015.

Témy:
Legislatíva upravujúca spracovanie miezd pre rok 2015


Od 1.1.2015 vstupuje do platnosti množstvo zmien v zákonníku práce, v zákonoch o sociálnom a zdravotnom poistení, v zákone o dani z príjmov a ďalších zákonoch a predpisoch.
O konkrétnych zmenách sa detailnejšie dozviete na ročnom školení koncom januára 2015.

Zdravotné poistenie


Jednou z najdôležitejších a najkomplikovanejších zmien vo výpočte miezd je uplatnenie odpočítateľnej čiasty z vymeriavacieho základu pre výpočet preddavku na verejné zdravotné poistenie (OČ ZP). Celá problematika je značne komplikovaná a bude detailne vysvetlená na ročnom školení. V tomto čase upozorňujeme na to, že pri preddavkoch si môže odpočítateľnú čiastku uplatniť iba zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý má iba jeden pracovný pomer a nie je súčasne SZČO. Pre uplatnenie OČ musí podať u zamestnávateľa žiadosť podľa vzoru zverejneného na stránkach MZSR. Táto žiadosť je už k dispozícii aj v programe MZDY vo verzii z 21.12.2014 a je možné ju vytlačiť pre tých zamestnancov, ktorí sa rozhodnú uplatniť si OČ a spĺňajú podmienky uplatnenia. Pre uplatnenie OČ za január 2015 je potrebné žiadosť podať do 25.1.2015.

Nová verzia programu pre rok 2015


Nová verzia programu, ktorá podporuje všetky dôležité procesy pre výpočet miezd za január 2015 bude k dispozícii v priebehu januára 2015 po zverejnení potrebných predpisov zo strany príslušných orgánov.

Čo všetko nová verzia prinesie:

  • Tlačivo oznámenia nároku na OČZP
  • Tlačivo žiadosti o vykonanie RZD
  • Nové konštanty a realizácia výpočtu OČZP
  • Aktualizovaná obrazovka OK06 - nový údaj "Nárok na OČZP"
  • Nové mzdové zložky pre nové údaje v súvislosti s OČZP
  • Nový výkaz na odvod preddavku na verejné zdravotné poistenie
  • Nová štruktúra oznámenia o zmene platiteľa
  • Aktualizovaný výpočet denného vymeriavacieho základu
  • Zmena konštánt pre uplatnenie výnimy pri DoBPŠ
  • Aktualizovaný výpočet RZD za rok 2014Kompletné informácie k týmto témam ako aj možnosť širokej diskusie budú opäť na ročnom školení, ktoré sa uskutoční v Bratislave dňa 28.01.2015 a v Martine 04.02.2015.

Aktualizované: 22.12.2014 21:23:52