Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2011

RZZP za rok 2011 je pre Vás prichystané ...


V priebehu decembra 2011 bolo vo vestníku Úradu ... aktualizované opatrenie č. 3/5/2008 "Spôsob a forma vykazovania preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie", v rámci ktorého sú aj základné informácie k povinnému poskytnutiu údajov k vykonaniu RZZP. Povinnosť majú v zmysle zákona 580/2004 Z.z. zamestnávatelia a povinne poskytujú uvedené údaje zdravotným poisťovniam. Tie by mali v tomto roku prvýkrát vykonať ročné zúčtovanie. Povinnosť zaslať údaje v elektronickej forme je stanovená zamestnávateľovi, ktorý v roku 2011 zamestnával viac ako 2 zamestnancov spĺňajúcich definíciu zamestnanca podľa § 11 ods. 3 zákona o zdravotnom poistení (vo všetkých poisťovniach).

V uvedenom opatrení je definovaný tvar údajov pre vykonanie RZZP v listinnej i elektronickej forme.
Údaje v listinnej aj elektronickej forme sa označujú ako "Súhrnný výkaz"
Údaje v elektronickej forme sú označované tiež ako dávka 580.
Vyhláška k RZZP do dnešného dňa nevyšla.

Na základe známych skutočností sme zrealizovali všetky potrebné zmeny v programe MZDY tak, aby mohol byť dodržaný termín zaslania údajov RZZP zdravotným poisťovniam.
Toto je realizované v programe MZDY ver. 1.896 zo dňa 12.2.2012.
Táto verzia umožňuje:
  • prebrať a aktualizovať vlastné údaje zamestnancov za rok 2011
  • aktualizovať spoločné údaje pre vytvorenie listinnej a/alebo elektronickej formy súhrnného výkazu
  • vytlačiť rôzne kontrolné opisy údajov súhrnných výkazov
  • vytlačiť súhrnný výkaz v listinnej forme pre každú poisťovňu samostatne
  • generovať dávky 580 pre každú poisťovňu samostatne

Termíny RZZP za rok 2011:
  • 28.02.2012 zaslanie údajov súhrnného výkazu zdravotným poisťovniam
  • 30.09.2012 vykonanie RZZP (vykonajú poisťovne)
  • 15 dní od doručenia výsledku RZZP: možnosť podať námietku
  • 45 dní od doručenia výsledku RZZP: povinnosť uhradiť nedoplatok
  • ?? (45 dní po márnom uplynutí lehoty na podanie námietky): vrátenie preplatkuK dispozícii sú nasledujúce materiály týkajúce sa RZZP za rok 2011:
Posledná aktualizácia: 12.02.2012 15:08:53