Poznámky k účtovnej závierke

Opatrením MF SR z 25. októbra 2011, č. MF/24013/2011-74 sa ustanovil nový vzor poznámok k účtovnej závierke. Tento sa od poznámok z predchádzajúcich období dosť líši a v súčasnoti ešte stále prebiehajú upresňovania niektorých častí zo strany MF SR.
Priamo v programe UCT bude podpora pre naplnenie aspoň niektorých častí poznámok do polovice marca. Zaradenie tejto funkcie Vám oznámime mailovou notifikáciou.
Ak by ste pred týmto termínom chceli vyplniť poznámky úplne samostatne (manuálne), možete si stiahnúť oba vzory poznámok a manuálne ich vyplniť, uložiť a vytlačiť.
Prvý vzor vznikol v spolupráci a komorou audítorov, a je k dispozícii tu
Druhý vzor vzniká v daňovej správe, a je k dispozícii tu

Posledná aktualizácia: 01.03.2012 02:57