Uskutočnilo sa ročné školenie

ROČNÁ UZÁVIERKA roku 2011
–––––
ZMENY V LEGISLATÍVE a SÚVISIACE ZMENY v EIS COMPEKO


BRATISLAVA

Dátum konania: 25. - 26. január 2012

MARTIN

Dátum konania: 1. február 2012Na tejto stránke nájdete a pre svoju potrebu si môžte stiahnúť niektoré materiály z uvedených školení.

Prezentácia: UCT - Ročná uzávierka v UCT
Prezentácia: UCT - Novinky v PS UCT
Prezentácia: UCT - Účtovanie o zákazkách - náčrt metodiky
Prezentácia: DPH od 1.1.2012
Prezentácia: MAJ - zmeny v legislatíve
Prezentácia: MAJ - príklad (porovnanie) odpisovania
Prezentácia: MAJ - novinky v PS MAJ
Prezentácia: POK - Novinky v PS POK
Prezentácia: FIN - Novinky v PS FIN
Prezentácia: ODB - Novinky v PS ODB
Prezentácia: Kontrola pokladničnej hotovosti (pre nové ERP)

Prezentácia: MZDY - Zmeny v legislatíve
Prezentácia: MZDY - Inštalácia
Prezentácia: MZDY - Uzatvorenie roka
Prezentácia: MZDY - Ročné zúčtovanie dane
Prezentácia: MZDY - Novinky v PS MZD
Prezentácia: MZDY - Elektronické výplatné pásky

Všeobecnejšie prezentácie:
Prezentácia: ROK 2012 - Aký bude, čo nás čaká?
Prezentácia: Elektronický podpis - všeobecný úvod
Prezentácia: Elektronická komunikácia s DRSR od januára 2012

Prezentácia: Vzdialená správa aplikácii FENIX

Publikácia: Brožúra vydaná k 1.dňu (okrem MZD)
Publikácia: Brožúra vydaná k 2.dňu (iba MZD)


Upozornenie:
Zverejnené materiály slúžia na pripomenutie skutočností, ktoré boli odprednášané na uvedených školeniach. Bez písomného súhlasu autorov nie je možné žiadnu ich časť kopírovať a použiť za úplatu alebo zdarma do iného materiálu, na verejnú prezentáciu ani žiadnym iným spôsobom, ktorým by sa porušili oprávnené práva autorov. Ďakujeme, že konáte čestne.