Uskutočnil sa seminár

DPH od 01.01.2014Dátum konania: 17.december 2013
Miesto konania Kongresové centrum DRUŽBA, Botanická 25, Bratislava

Na tejto stránke nájdete a pre svoju potrebu si môžte stiahnúť materiály k téme seminára:

Prezentácia: Zmeny v DPH od 1.1.2014
Vzor KV DPH
Poučenie k vyplneniu KV DPH


Upozornenie:
Zverejnené materiály slúžia na pripomenutie skutočností, ktoré boli odprednášané na uvedených seminároch. Bez písomného súhlasu autorov nie je možné žiadnu ich časť kopírovať a použiť za úplatu alebo zdarma do iného materiálu, na verejnú prezentáciu ani žiadnym iným spôsobom, ktorým by sa porušili oprávnené práva autorov.

Aktualizované 19.12.2013 2:24:15