Zoznamy IČDPH z portálu FSSR

Zmena umiestnenia informačných zoznamov IČDPH

Dňa 21.3.2014 prevadzkovatelia portálu FSSR zmenili bez predchádzajúceho upozornenia umiestnenie informačných zoznamov IČDPH a Rizikových subjektov.
Ďalšia podobna zmena sa udiala k 8.7.2014, ale týkala sa iba zoznamu platných slovenských IČDPH v CSV formáte.
Z tohoto dôvodu bolo potrebné urýchlene zmeniť programy, ktoré si tieto zoznamy automaticky preberajú. Zmena bola vykonaná v podsystémoch UCT, FIN, ODBYT a POK, ktoré spravidla pri prvom štarte v daný deň aktualizujú číselník platných IČDPH údajmi z portálu FSSR o platných IČDPH a o rizikových subjektoch.

Bez tejto aktualizácie program na aktualizáciu zoznamu IČDPH môže oznámiť chybu 404.


Aktulizované 09.07.2014 17:24:21