Uskutočnilo sa ročné školenie

ROČNÁ UZÁVIERKA roku 2012
–––––
ZMENY V LEGISLATÍVE a SÚVISIACE ZMENY v EIS COMPEKO


BRATISLAVA

Dátum konania: 29. - 30. január 2013

MARTIN

Dátum konania: 31. január 2013Na tejto stránke nájdete a pre svoju potrebu si môžte stiahnúť niektoré materiály z uvedených školení.

Prezentácia: UCT - Ročná uzávierka v UCT
Prezentácia: UCT - Novinky v PS UCT
Prezentácia: UCT - Tvorba poznámok k ročnej závierke
Prezentácia: DPH od 1.10.2012
Prezentácia: FIN - Novinky v PS FIN
Prezentácia: MAJ - novinky v PS MAJ
Prezentácia: MAJ - Zrýchlené odpisovanie a technické zhodnotenie
Prezentácia: MAJ - príklad odpisovania (EXCEL)
Prezentácia: POK - Novinky v PS POK
Prezentácia: ODB - Novinky v PS ODB

Prezentácia: MZDY - Zmeny v legislatíve
Prezentácia: MZDY - Príklady nového výpočtu miezd
Prezentácia: MZDY - RLFO
Prezentácia: MZDY - Inštalácia
Prezentácia: MZDY - Uzatvorenie roka
Prezentácia: MZDY - Ročné zúčtovanie dane
Prezentácia: MZDY - Novinky v PS MZD
Publikácia: Brožúra vydaná k 1.dňu (okrem MZD)
Publikácia: Brožúra vydaná k 2.dňu (iba MZD)


Upozornenie:
Zverejnené materiály slúžia na pripomenutie skutočností, ktoré boli odprednášané na uvedených školeniach. Bez písomného súhlasu autorov nie je možné žiadnu ich časť kopírovať a použiť za úplatu alebo zdarma do iného materiálu, na verejnú prezentáciu ani žiadnym iným spôsobom, ktorým by sa porušili oprávnené práva autorov. Ďakujeme, že konáte čestne.