Zmena cien od 1.4.2012

Zmena cien od 1.4.2012
======================

Po dlhých rokoch stabilných cien sme vykonali drobnú úpravu v našich cenách a to zaokrúhlením jednotlivých súm za produkty aj služby na celé eurá striedavo nadol a nahor.
Pri cene dopravného paušálu v meste sme čiastočne zohľadnili dlhodobý nárast cien PHM.


Aktualizované dňa 1.4.2012 02:40:05