RLFO od 22.mája 2012

Sociálna poisťovňa oznámila, že od 22.5.2012 bude v RLFO - typ "Odhláška" povinné vyplnenie údaja "Dátum vzniku poistenia".
Ak na vytvorenie RLFO vo forme XML súboru využívate ešte produkt VYK, tento umožňuje zápis uvedeného údaja a následne ho aj zaradí do vytvoreného XML súboru.
Pri priamom (ručnom) zadaní RLFO cez portál SP je potrebné tento údaj zapísať. V programe MZDY je vytvorená možnosť zaznamenania tohoto údaja do kmeňových dát pracovníka a to aj do údajov hlavného pracovného pomeru (obrazovka OK04 a OK11) aj do údajov súbežného pracovného pomeru (obrazovka SPP). Údaj je informatívny, neovplyvňuje sa ním výpočet mzdy. Jeho vyplnenie je vhodné v špeciálnych prípadoch, kedy dátum vzniku poistenia je iný ako dátum vzniku pracovného vzťahu.
Táto úprava zo strany SP si nevyžiadala žiadnu inú programovú zmenu.

Aktulizované: 21.05.2012 23:55:22