Mzdy - zmeny pre spracovanie za júl 2012

  • Životné minimum
  • Daňový bonus


Od 1.7.2012 vstúpilo do platnosti a účinnosti opatremie MPSVR č.181/2012 Z.z., ktorým sa mení hodnota životného minima a následne sa menia aj iné odvodené údaje, ktoré majú vplyv na niektoré konštanty používané v programe MZDY. Vo verzii 1.921 z 19.7.2012 sú tieto konštanty nastavené už v hodnotách platných od 1.7.2012 a inštalačný program zabezpečí ich nastavenie v správnych hodnotách. Pre výpočet miezd za mesiac júl 2012 je potrebné mať tieto konštanty nastavené podľa nasledujúcich tabuliek:
Potrebné zmeny v programe sú vo verzii 1.921 z 19.7.2012.

Životné minimum

MPSVR SR opatrením 181/2012 zo dňa 20.6.2012, ktoré bolo zverejnené v čiastke 42/2012 dňa 28.6.2012 zvýšilo sumu životného minima s platnosťou od 1.7.2012 zo sumy 189,83 € na 194,58 €, čo predstavuje zvýšenie o 4,75 € centov alebo 2,5%.

Daňový bonus

Zmenou sumy životného minima sa automaticky mení s platnosťou od 1.7.2012 aj výška mesačného daňového bonusu z 20,51 € na 21,03 €. Ročná suma pre rok 2012 sa tak zvyšuje na hodnotu 249,24 € (=6 x 20,51 + 6 x 21,03 = 123,06 + 126,18). V programe MZDY je treba nastaviť tieto konštanty:

Označenie Názov konštanty OD DO Hodnota
DP_BONUSDaňový bonus na dieťa - rok 201201201212 249.24
DP_BONUSDaňový bonus na dieťa - mesiac 201207201306 21.03
ZIVMINŽivotné minimum 201207201306 194.58

Tieto nové konštanty prinesie reinštalácia programu alebo je možné ich zapísať do číselníkov ručne.
Zdrojom tejto informácie je aj Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky: http://www.drsr.sk


Poznámky:

Pre správny výpočet miezd za mesiac júl 2012 je potrebné nainštalovať verziu 1.921, alebo nastaviť všetky potrebné hodnoty konštánt manuálne.
Aktuálnu verziu si môžete stiahnúť z http://www.compeko.sk .
Aktulizované: 19.07.2012 14:20:46