Uskutočnil sa seminár

MZDY od 01.09.2011


BRATISLAVA


Dátum konania: 21.september 2011
Miesto konania COMPEKO CS, Rešetkova 9, Bratislava

Na tejto stránke nájdete a pre svoju potrebu si môžte stiahnúť prezentačný materiál z uvedeného seminára.

Prezentácia: Novela zákonníka práce a realizácia v SW MZDY FENIX COMPEKO.


Upozornenie:
Zverejnené materiály slúžia na pripomenutie skutočností, ktoré boli odprednášané na uvedenom seminári. Bez písomného súhlasu autorov nie je možné žiadnu ich časť kopírovať a použiť za úplatu alebo zdarma do iného materiálu, na verejnú prezentáciu ani žiadnym iným spôsobom, ktorým by sa porušili oprávnené práva autorov.