Uskutočnil sa seminár

DPH od 01.10.2012Dátum konania: 26.september 2012 27.september 2012
Miesto konania COMPEKO CS, Rešetkova 9, Bratislava MÚ, Martin

Na tejto stránke nájdete a pre svoju potrebu si môžte stiahnúť prezentačný materiál z uvedeného seminára.

Prezentácia: Zmeny v DPH od 1.10.2012


Upozornenie:
Zverejnené materiály slúžia na pripomenutie skutočností, ktoré boli odprednášané na uvedených seminároch. Bez písomného súhlasu autorov nie je možné žiadnu ich časť kopírovať a použiť za úplatu alebo zdarma do iného materiálu, na verejnú prezentáciu ani žiadnym iným spôsobom, ktorým by sa porušili oprávnené práva autorov.