Podpora

Firma Compeko poskytuje svojim klientom množstvo podporných služieb.
Každoročne sa koná Ročné školenie a počas roka aj tematické školenia.
Krátke návody typu Ako mám spraviť ...? (How to ...?) možno nájsť na tejto stránke.
Odpovede na často kladené otázky (FAQ) sú zoskupené podľa obsahového zamerania na
- riešenia problémov z oblasti technológií
- informácie pre oblasť miezd
- informácie pre ostatné produkty