Ekonomický informačný systém Fénix
Majetok

  • Zodpovednostné kritériá členenia majetku
  • Evidencia súboru hnuteľných vecí
  • Automatická inventarizácia pomocou snímačov čiarových kódov
  • Bohaté kritériá triedenia
  • Automatické odpisovanie súčasne podľa viacerých odpisových plánov
  • Možnosť prerušenia odpisovania
  • Trojvrstvová architektúra systému
  • Evidencia drobného majetku
  • Multiužívateľské verzie