Profil spoločnosti Compeko

Firma Compeko má na Slovensku v oblasti ekonomických programových balíkov pevné postavenie. Toto postavenie dosiahla vďaka princípu, ktorý dodržuje po celú dobu svojej existencie:

Poskytovať svojim klientom vždy kvalitné produkty a služby.

Firma Compeko začala svoju činnosť v októbri 1988 v rámci služieb obyvateľstvu na základe registrácie na Národnom výbore. Predmetom činnosti firmy bola všeobecná poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky. Zakladateľ firmy, RNDr. Miloslav Dekánek, zúročil svoje skúsenosti z tvorby a zavádzania informačných systémov v rôznych podnikoch a ich účtovných systémoch vytvorením prvej verzie programu na vedenie účtovníctva. Do konca roku 1989 získala firma 90 zákazníkov.

Postupný rozvoj firmy si v roku 1991 vyžiadal zmenu formy registrácie firmy na spoločnosť s ručením obmedzeným a postupné zakladanie pobočiek. V súčasnosti je centrum firmy v Bratislave a pobočky má v Bratislave, Martine a v Spišskej Novej Vsi.

Firma Compeko sa výrazne zameriava na nepretržitú spoluprácu so zákazníkom. Spolupráca prebieha od prvého kontaktu, cez zavedenie Ekonomického informačného systému (EIS), vrátane konverzie zo starého systému na nový, až po podporu v prvých mesiacoch produktívnej prevádzky a následné služby. Samozrejmosťou je hotline, pravidelné update podľa vývoja legislatívy, ako aj poskytovanie odborných školení. Pre tieto aktivity má firma k dispozícii vlastný tím špecializovaných pracovníkov s bohatými skúsenosťami pri tvorbe a zavádzaní rozsiahlych ekonomických informačných systémov. Firma ponúka aj Komplexné riešenia, kde zákazník zadefinuje svoje požiadavky a o ostatné sa postará Compeko - od dodávky počítačov, cez nainštalovanie softwaru. Cieľom pracovníkov firmy je maximálna spokojnosť používateľov programových produktov firmy Compeko. Firma získava nových zákazníkov prevažne prostredníctvom referencií od existujúcich klientov.

Ekonomický informačný systém Compeko alebo jeho časti sú v súčasnosti nainštalované u viac ako 800 registrovaných zákazníkov. K dispozícii je zoznam najvýznamnejších zákazníkov.

Firma Compeko ponúka svojim klientom ucelenú sadu softwarových produktov pod označením Ekonomický informačný systém Fénix.