Cenová kalkulačka/predbežná objednávka produktov

Objednávateľ
Meno spoločnosti *
Adresa *
PSČ
Obec *
Telefón
Email
* Políčka s hviezdičkou sú povinné

Približná cena vybratých produktov: 0.00 €


Účtovníctvo Podsystém Účtovníctvo je určený na vedenie podvojného účtovníctva organizácií.. viac..

Výber verzie

Výber sieťovej verzie
Spracovateľská verzia objednať spracovateľskú verziu; cena: +50%
Kontroling, cena +50%
Paralelné obdobia, DPH (v cene), cena 0€


Mzdy Podsystém Mzdy slúži na kompletné spracovanie miezd pracovníkov.. viac..

Výber verzie

Výber sieťovej verzie
Spracovateľská verzia objednať spracovateľskú verziu; cena: +50%


Financie Podsystém Financie umožnuje pohodlné vedenie knihy došlých a vyšlých faktúr.. viac..

Financie, došlé faktúry
Výber verzie

Financie, vyšlé faktúry
Výber verzie

Financie, bankové operácie
Objednať produkt Financie, bankové operácie, cena 99.58 €
Elektronický platobný styk (homebanking) pre bankové operácie, cena 265.55€

Výber sieťovej verzie
Spracovateľská verzia objednať spracovateľskú verziu; cena: +50%


Majetok Program Majetok slúži na kompletné spracovanie evidencie hmotného a nehmotného investičného majetku.. viac..

Výber verzie

Výber sieťovej verzie
Spracovateľská verzia objednať spracovateľskú verziu; cena: +50%
Súbor hnuteľných vecí, cena +30%
Modul Drobný majetok, cena +50%


Pokladňa Podsystém Pokladňa umožňuje pohodlné vedenie celej agendy ľubovoľného počtu podnikových pokladníc.. viac..

Výber verzie

Výber sieťovej verzie
Spracovateľská verzia objednať spracovateľskú verziu; cena: +50%


Odbyt Program Odbyt umožňuje vedenie skladovej evidencie a odbytovej agendy.. viac..

Výber verzie

Výber sieťovej verzie
Spracovateľská verzia objednať spracovateľskú verziu; cena: +50%
Modul Objednávky, cena +50%
Hotovostný predaj cez fiškálnu pokladňu ; počet objednaných inštalacií cena 331.94€ pre prvú inštaláciu, 10% pre každú ďalsiu


Pred odoslaním opíšte text z obrázku: