Elektronické doručovanie daňových písomností

Elektronické doručovanie daňových písomností je ODLOŽENÉ od 1.4.2012
====================================================================

Podľa ustanovenia § 14 nového Daňového poriadku (Zákon 563/2009 Z.z.) je povinný doručovať podania elektronickými prostriedkami:
  • a.) daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
  • b.) daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
  • c.) advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
  • d.) zástupca neuvedený v písmenách b) a c) za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorého zastupuje pri správe daní.

Nová povinnosť sa vzťahuje na všetky podania, ktoré je povinný alebo oprávnený vymedzený okruh subjektov podať. Výnimku podľa § 14 odseku 2 tohto ustanovenia tvoria prílohy podania, ktoré môžu subjekty doručovať aj inak ako elektronickými prostriedkami.
Na prebiehajúcej schôdzi NR SR poslanci schválili novelu predmetného zákona, ktorá posúva účinnosť povinnosti komunikovať elektronicky na 1. apríl 2012.

V tejto súvislosti je dôležitou skutočnosťou, že daňová správa pripravuje od 1.1.2012 novú bezplatnú a plnohodnotnú formu elektronickej komunikácie v oblasti daňových podaní.
Kompletnú informáciu daňového riaditeľstva k tejto téme nájdete tu.


Aktualizované dňa 14.12.2011 22:40:05