Ekonomický informačný systém Fénix
MZDY

  • Automatický výpočet miezd, náhrad, sledovanie dovoleniek, realizácia zrážok
  • Analýza výpočtu mzdy (najmä analýza výpočtu odvodov do poistných fondov)
  • Možnosť výpočtu miezd aj v cudzej mene s automatickým prepočtom na €
  • Výpočet priemerov
  • Tlač výkazov pre odvodov do fondov a vytvorenie príslušných súborov pre elektronické odoslanie výkazov
  • Štatistické výkazy
  • Kompletné finančné vysporiadanie miezd (odvody daní, poistného, zrážok, prevody na účty zamestnancov) s možnosťou automatického exportu príkazov na úhrady do podsystému FIN alebo s vytlačením prevodných príkazov na papier
  • Možnosť evidencie až 9 súbežných pracovných pomerov pre každého pracovníka
  • Individuálne prístupy - každému užívateľovi je možné individuálne nastaviť oprávnenia na prístup do jednotlivých operácií alebo údajov celého podsystémuAktualizácia kmeňových údajov pracovníka
Výpočet mzdy, analýza výpočtu, ...
Príklad výplatnej pásky
Výkazy sociálneho a zdravotného poistenia